Сделать домашней|Добавить в избранное
 

Кафедра хімії
Миколаївського національного університету
ім.В.О.Сухомлинського

 
» Склад кафедри хімії

Склад кафедри хімії

 

 Єзіков Володимир Іванович - завідувач кафедри хімії, професор, доктор хімічних наук.

 

 

E-mail. ezikovvladimir44@gmail.com

 

Викладає дисципліни:  "Хімія фізична та колоїдна", "Фізико-хімічні методи досліджень" 

Освіта. 

1961-1966 студент Челябінського політехнічного інституту. Спеціальність – фізична хімія. 

1968-1971 аспірант Львівського політехнічного інституту. Спеціальність – фізична хімія. 

1971-1998 викладач, старший викладач, доцент, професор Львівського політехнічного інституту.

Тарасова Світлана Михайлівна - кандидат педагогічних наук, в.о. доцента. Закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської у 1997 році, кваліфікація: вчитель біології. Наукову ступінь кандидата педагогічних наук здобула в Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. В. К. Винниченка у 2007 році за спеціальністю "Теорія і методика професійної освіти". Є автор 29 наукових та навчально-методичних праць.

Тема наукового дослідження "Впровадження здоров’язбережувальних технологій у підготовку майбутнього викладача біології"

Цвях Ольга Олександрівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри хімії. Захистила кандидатську дисертацію з теми "Особливості прооксидантно-антиоксидантноого стану тканин шлунка при нестачі та надлишку мелатоніну" в 2017 році за фахом "Біохімія тварин та людини". 

Викладає наступні дисципліни: біохімія, біоорганічна хімія, аналітична хімія, клінічна біохімія та інші дисципліни біохімічного профілю.

Займається підготовкою олімпіадників областного та Всеукраїнського рівня з біології. 

 

Кучер Олена Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук (06.02.01 – розведення та селекція тварин), в.о. доцента кафедри біології людини та тварин. 22.03.1984 р. н., м. Миколаїв. Закінчила Миколаївський державний аграрний університет у 2006 році. Тема дисертаційної роботи: «Підвищення яєчної продуктивності птиці при формуванні рівновагових угрупувань і взаємодії «генотип х середовище». Автор 16 наукових праць, 2 методичних рекомендацій. Викладає дисципліни: «Генетика з основами селекції», «Основи сільського господарства», «Генетична інженерія», «Генетика людини», «Основи молекулярної генетики», «Генетика» та ін.. Наукові інтереси пов’язані з розведенням та селекцією тварин та птиці.


Пшиченко Вікторія Вікторівна – викладач кафедри. Народилася у 1985 році у м. Миколаєві. У 2008 році закінчила Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського. На кафедрі лабораторної діагностики працювала з 2007 року. У червні 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Зміни морфо-функціональної активності шишкоподібної залози щурів при різних видах стресу». Автор 14 наукових публікацій. На кафедрі виконує обов'язки заступника декана з наукової роботи. Викладає дисципліни цитогістологічних напрямків.


 

Вичалковська Наталя Валентинівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології людини та тварин. У 1980 році закінчила біологічний факультет Сімферопольського державного університету імені М.В. Фрунзе за спеціальністю “Біологія”. Кандидатську дисертацію на тему «Наземні молюски Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) у Північному Причорномор’ї  (поширення, морфологічна мінливість та аутекологія)» захистила 12 травня 2009 року у спеціалізованій вченій раді Інституту Зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України за спеціальністю 03.00.08 Зоологія. Вичалковська Н.В. є відповідальним за організацію наукової діяльності з боку Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського з Національним природним парком «Білобережжя Святослава» в галузі вивчення тваринного світу Березанського району Миколаївської області. Автор 99 наукової публікації, наукові інтереси пов’язані з дослідженням наземних молюсків, статистичними методами у біології, медицині, спорті. Вичалковська Н.В. є секретарем Вченої ради Біологічного факультету МНУ імені В.О. Сухомлинського. Викладає дисципліни: «Гідробіологія», «Паразитологія», «Малокологія», «Зоологія», «Еволюційне вчення».

 

 Ющишина Ганна Миколаївна –кандидат хімічних наук, доцент кафедри. Закінчила Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова. Тема дисертації : «Кинетические особенности окислительно-восстановительных реакций цитохрома с и низкомолекулярных соединений в обращенных мицеллах поверхностно-активных веществ» Кількість наукових праць більше 60, з них 20 у зарубіжних виданнях. 

  Займається підготовкою хіміків-олімпіадників областного і Всеукраїнського рівня.

 

Викладає наступні дисципліни:

  • Хімія загальна та неорганічна
  • Спецлабпрактикум з фізико-хімічних методів аналізу
  • Аналітична хімія
  • Фізична та колоїдна хімія
 Пасічник Марія Валеріївна – кандидат технічних наук, в.о. доцента кафедри. У 2007 р. закінчила Херсонський державний університет. Тема дисертації: «Розробка композиційних складів для формування полімерного покриття на поверхні текстильного матеріалу». У 2012 році стала Лауреатом Премії Президента України для молодих вчених. Кількість наукових праць більше 30, з них 7 у зарубіжних виданнях. Викладає дисципліни:
  • Органічна хімія
  • Неорганічний і органічний синтез
  • Методика викладанння хімії
  • Біоорганічна хімія
  • Хімічні технології
  • Хімія ВМС

 

 
 Анасевич Ярослав Миколайович –  в 2009 році закінчив Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського спеціальність «ПМСО. Біологія». Після закінчення вступив до аспірантури на спеціальність 03. 00. 13. – фізіологія людини та тварин. Працює викладачем кафедри біології людини та тварин в МНУ ім. В. О. Сухомлинського.

Бабич Олександр Анатолійович – викладач кафедри. В 2013 році вступив до очної аспірантури МНАУ за спеціальністю "Агрогрунтознавство і агрофізика". Закінчив аспірантуру в 2016 році. В період аспірантури досліджував процеси зміни хімічного складу поливної води Південно-Бузької зрошувальної системи з часом і її вплив на якість чорноземів південних. Викладає лабораторні і практичні заняття з дисциплін "Біоорганічна хімія", "Органічна хімія", "Компютерна хімія", "Фізична і колоїдна хімія", "Клінічна біохімія", "Методика навчання хімії", "Біохімічні механізми пошкодження клітин". Є автором 13 наукових публікацій.

Бере участь у підготовці олімпіадників хіміків областного і Всеукраїнського рівня. 

Наукові інтереси: хімія води, вплив зрошення на якість ґрунтів, методики викладання хімічних дисциплін.

 

 

 

 

 Лаборантський склад:

Гладких Тетяна МиколаївнаГладких Тетяна Миколаївна

Гладких Тетяна Миколаївна. У 1984 році закінчила Кірсанівське професійне вище училище зі спеціальності лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу. З 1985 р. працювала на заводі "Океан" лаборантом. З 2014 року працює на кафедрі хімії провідним фахівцем.