Сделать домашней|Добавить в избранное
 

Біологічний факультет
Миколаївського національного університету
ім.В.О.Сухомлинського

 
» Про нас

Про нас

  

 

 

Герб факультету

 

 

Миколаївський національний університет

імені В.О. Сухомлинського

 

 

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

На біологічному факультеті функціонують три кафедри: біології, лабораторної діагностики, хімії та біохімії, а також науково-дослідна фізіолого-біохімічна лабораторія, науково-дослідна морфологічна лабораторія, віварій.

 

 Наші переваги  

 • Біологічний факультет єдиний у Миколаївській області, який здійснює підготовку за напрямками як педагогічної, так і класичної університетської освіти, тому випускники мають стабільний попит на ринку праці.
 • Іногородні студенти забезпечуються місцями в гуртожитку
 • Цікаве студентське життя: наука, студентське телебачення, польові практики на природі біля моря, спортивні секції.

 

Біологічний факультет здійснює набір за такими спеціальностями:

 

Бакалавр 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), (кваліфікація: вчитель біології та здоров’я людини);

 

014.06 Середня освіта (Хімія), (кваліфікація: вчитель хімії та біології);

 

091 Біологія, (кваліфікація: лаборант в галузі біології).

 

 

 

  

Магістр 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), (кваліфікація: вчитель біології та здоров’я людини);

 

091 Біологія, (кваліфікація: біолог, цитолог та гістолог);

 

091 Біологія, (кваліфікація: біолог-лаборант).

 

 

Форма навчання: денна та заочна

 

Підготовка фахівців усіх спеціальностей ведеться як за державним замовленням, так і за кошти юридичних та фізичних осіб

 

 

 

Випускники біологічного факультету можуть працювати:

 

 • На підприємствах, у закладах та організаціях природоохоронного, промислового й медичного профілів;
 • У науково-дослідних і науково-виробничих підприємствах;
 • У навчальних закладах різного рівня акредитації;
 • У клінічних та біологічних лабораторіях, ветеринарних установах, експертних лабораторіях МВС, санепідемстанціях.

  Юнаки та дівчата мають змогу, закінчити військову кафедру під час навчання на біологічному факультеті та отримати звання молодшого лейтенанта.

 

 

Високому рівню підготовки біологів сприяють навчально-наукові бази: лабораторії, анатомічний музей, науково-дослідна фізіолого-біологічна лабораторія.

 

 

 

Науково-дослідні лабораторії 

Науково-дослідна морфологічна лабораторія                Лабораторія мікробіології та вірусології

 Науково-дослідна морфологічна лабораторіяНауково-дослідна морфологічна лабораторіяЛабораторія мікробіології та вірусологіїЛабораторія мікробіології та вірусології

 

Лабораторія анатомії людини                                                Лабораторія неорганічної хімії

Лабораторія анатомії людиниЛабораторія анатомії людиниЛабораторія неорганічної хіміїЛабораторія неорганічної хімії 

 

 

 

 

Лабораторія біохімії

Лабораторія біохіміїЛабораторія біохімії

  

 

Історія

 

У 2003 році, вперше за останні 60 років, у нашому університеті було створено кафедру біології та оголошено набір на спеціальність "Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія. Хімія".

Після створення кафедри біології, розпочався період постійного зростання, створювалися нові лабораторії, збільшувалась кількість студентів, що потребувало додаткових приміщень для навчання. Нарешті, у 2009 року з’явився наказ про створення природничого факультету. Нам відвели весь перший поверх одного з корпусів університету. 

Засновником кафедри, генератором ідей та деканом Природничого, а з 2011 р. - Біологічного факультету став к.м.н., доцент Черно Валерій Степанович.

У 2012 році факультет переїхав до окремого корпусу, розширивши площу лабораторних та навчальних приміщень, і дотепер розміщується за адресом вул. Морехідна, 2А.

На факультеті існують навчальні лабораторії цитології та гістології, анатомії людини, анатомічний музей біологічного факультету, лабораторії неорганічної, органічної та біоорганічної хімії, зоології, ботаніки.

До складу Центру біологічних досліджень, який створено у 2012 році, увійшли науково-дослідні лабораторії цитології та гістології, фізіології, біохімії, генетичних досліджень та віварій.

Випускники факультету мають можливість отримати цікаву роботу у медичних лабораторіях міста, лабораторіях харчових підприємств, стати вчителями біології та хімії та скрізь, де потрібна біологічна освіта. Колектив природничого факультету запрошує всіх бажаючих отримати фахову підготовку для здобуття майбутньої професії.

 

Зараз навчальний профес, наукову, методичну та організаційну роботу забезпечують висококваліфіковані викладачі: 13 кандидатів наук, 8 доцентів та 4 доктора наук.

Декан біологічного факультетуДекан біологічного факультету 

Наразі посаду декану біологічного факультету займає к.б.н., доцент Чеботар Лариса Дмитрівна 

 

На факультеті працють три кафедри: 

 

Черно Валерій СтепановичЧерно Валерій Степанович 

Кафедра лаботаторної діагностики – завідувач кафедри д.м.н., Черно В.С. 

 

Наконечний І.В.Наконечний І.В. 

Кафедра біології – завідувач кафедри д.б.н., проф. Наконечний І.В. 

  

Ющишина Ганна МиколаївнаЮщишина Ганна Миколаївна 

Кафедра хімії та біохімії – в.о. завідуючого кафедри к.х.н., доц. Ющишина Г.М. 

  

Наукові зв’язки

Факультет підтримує наукові зв’язки з багатьма науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами України, близького зарубіжжя.

На факультеті успішно працює студентське наукове товариство. Студенти вже з молодших курсів займаються науково-дослідною роботою, беруть участь у наукових конференціях.

 

конференціяконференціяконференціяконференція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукові видання

На факультеті видається збірник наукових праць «Науковий Вісник МНУ ім. В.О.Сухомлинського».

 

науковий вісникнауковий вісник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна робота

Провідну роль у фаховій підготовці бакалаврів, а потім – магістрів належить викладанню природничо-наукових дисциплін, які входять до переліку нормативних дисциплін професійної спрямованості.

Обов’язковою складовою загальнобіологічної освіти є практика. Під час практики студенти виконують індивідуальні науково-дослідні роботи.

 

Види практик:

Польова

Студенти І та ІІ курсів під час навчання проходять польову практику з ботаніки та зоології на базі біологічного стаціонару, що розміщений на березі Чорного моря в селі Рибаківка. Польова практика з екології, фізіології рослин проводиться в заповідних угіддях Миколаївської області - Гранитно-степове Побужжя, Єланецький степ та національний ландшафтний парк Кінбурнська коса. 

 

 Збір комах у с.Рибаківка                                          Оформлення ентомологічної колекції

Збір комах у с.РибаківкаЗбір комах у с.РибаківкаОформлення ентомологічної колекціїОформлення ентомологічної колекції

 

Правильно закріплений представник твердокрилих                           Ентомологічна колекція

Правильно закріплений представник твердокрилихПравильно закріплений представник твердокрилихЕнтомологічна колекціяЕнтомологічна колекція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробнича

Практику на підприємствах студенти спеціальності "інженер-лаборант в галузі біології" проходять у клінічно-діагностичних, цитологічних, санітарно-епідеміологічних лабораторіях міста та області, на таких підприємствах, як "Янтар", "Сандора", у науково-виробничому об’єднанні «Біологічні технології», науково-дослідному криміналістичному центрі МВД. 

виробнича практикавиробнича практикавиробнича практикавиробнича практика

 

 

  

 

 

Педагогічна

Студенти IV та V курсів проходять педагогічну практику на базі шкіл Миколаївської області та м. Миколаєва, під час якої мають змогу безпосередньо приймати участь в навчально-виховному процесі учнів, здобувати практичні навички навчання та реалізовуватися як педагоги. Студенти-магістранти проходять педагогічну практику у МНУ ім. В.О. Сухомлинського або інших вищих навчальних закладах нашого міста, залучившись до роботи викладача.

Педагогічна практикаПедагогічна практикаПедагогічна практикаПедагогічна практикаПедагогічна практикаПедагогічна практикаПедагогічна практикаПедагогічна практика

 

  

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування є організацією, спрямованою на удосконалення навчального процесу, захист прав студента, забезпечення виховання духовності та культури, яке проводиться самими студентами на принципах відкритості, добровільності, рівності.

Метою студентського самоврядування біологічного факультету  є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей та відповідальності за результат своєї праці.

  

Органи студентського самоврядування факультету:

1) беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому цим Законом та статутом вищого навчального закладу;

 

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

 

3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

 

4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

 

5) захищають права та інтереси студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі;

 

6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

 

7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

 

8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

 

9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

 

10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

 

11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

 

12) мають право оголошувати акції протесту

 

13) виконують інші функції, передбачені цим Законом та положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.

 

З 1 вересня 2017 року головою студентського самоврядування було обрано Клімєнтьєва Ростислава Володимировича. Його основною ціллю та пріоритетом у роботи є поширення розвитку біологічної науки та творчої самореалізації студентів за межі стін факультету, створення спільних проектів зі студентськими радами інших факультетів та акцентуація на правах і обов’язках студента як громадянина України.

Склад студенської ради

 

Студенська рада після проведення свята до дня Студента

 

 

 

 

 

Клуб  веселих та кмітливих  "San Francisco"

 

 

 

Команду КВК "San Francisco" на біологічному факультеті було створено 8 жовтня

2017  року! КВК – це завжди свято, веселий настрій та море жартів! Цього навчального року в півфіналі конкурсу серед факультетів МНУ ім.В.О. Суомлинського команда біологічного факультету зайняла І місце!

Членами КВК на біологічному факультеті є:

 • Прудник Дмитро
 • Щукіна Вікторія
 • Романюк Анастасія
 • Гузій Ілля 
 • Кривошеєнко Анедрій
 • Ковальчук Катерина