Сделать домашней|Добавить в избранное
 

Біологічний факультет
Миколаївського національного університету
ім.В.О.Сухомлинського

 
» Студентська рада факультету

Студентська рада факультету

Кліментьєв Ростислав Володимирович

Голова студентського самоврядування

 

 - організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування;

- представляє інтереси студентської громади, делегує свої повноваження заступнику;

- може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій вищого навчального закладу;

- забезпечує організацію, проведення загальних зборів або конференцій студентів, ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференцій;

- має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності.

 

Сисоєва Марина

Заступник голови студентського самоврядування

 

 - здійснює повноваження голови студентського самоврядування за його відсутності;

- допомагає голові студентського самоврядування факультету у його повсякденній роботі;

- підпорядковується голові студентського самоврядування факультету.

 

Пархоменко Олександр

Секретар студентського самоврядування

 

 - веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг;

 - разом із головою студентського самоврядування відповідає за збереження документації органу студентського самоврядування.

 

 

  Котула Анна

Прес-центр

 

 

- проведення конкурсу стінних газет;

- організація та випуск комп'ютерної та радіогазети; - організація взаємодії з кореспондентами газет, радіо, телебачення;

- проведення соціологічних досліджень серед студентів.

 

 

Горова Аліна

Навчальний відділ

 

- підготовка проектів нормативних документів (наказів, розпоряджень), що регулюють науково-дослідну роботу в КПУ та доведення їх змісту до відома завідувачів кафедр та студентів;

- виконання підготовчої роботи до проведення наукових конференцій, олімпіад, конкурсів, вікторин тощо;

- координація участі співробітників КПУ у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних наукових заходах;

- координація роботи інститутів КПУ в питаннях планування та проведення студентських наукових конференцій, конкурсів, гуртків,

- співпраця з самоврядними органами студентського наукового товариства університету, надання їм методичної допомоги.

 

 

Михлик Наталія
Культурно-масовий сектор

 

- організація та проведення вечорів та інших масових заходів;

- організація роботи гуртків художньої самодіял ьності;

 - організація відвідування музеїв, театрів, виставок;

 - організація зустрічей з цікавими людьми, артистами, письменниками, ветеранами та ін.;

 - створення умов відпочинку студентів у гуртожитку.

 

 

Юсковець Вікторія

Голова наукового студентського товариства

 

- інформування та розвиток потенціальних студентів;

 - популяризація наукової діяльності та науки, як сфери діяльності людини;

 - участь у міжнародних студентських обмінах; 

- сприяння діяльності наукових студентських гуртків, товариств об'єднань, клубів за інтересами.

 

 

 

 

 Рейтинг успішності студентів у І семестрі 2017-2018 н. р. 

 

Анотація вибіркових дисциплін 2018 - 2019 н. р. 

 

Список вибіркових дисциплін 2018 - 2019 н. р.